PHP Classes

File: ignore_cs.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of zinsou A.A.E.Moďse  >  PHP Lazy Copy Summary Text  >  ignore_cs.txt  >  Download  
File: ignore_cs.txt
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: config
Class: PHP Lazy Copy Summary Text
Parse text copy to extract most relevant phrases
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 1,588 bytes
 

Contents

Class file image Download
aby
abych
abychom
abys
abyste
ani
atd
a?koliv
ani?by
bez
beze
bych
byl
byla
byli
bylo
bys
byste
být
cca
co?
?asto
?astý
?astým
?astými
?ast?ji
?ast?j?í
?ast?j?ím
?ast?j?ímu
?ím?
dají
dal
dala
dali
dal?í
dal?ím
dal?ímu
dál
dále
dáme
dáte
dá?
jeho
jejich
její
jejím
jejími
jsem
jsme
jsou
jste
kam
kde
kdo
kdy
komu
která
které
kterém
kterému
kterým
kterými
kým
mají
mají
mezi
mohou
mohu
mojím
museli
musí
musím
musíme
musíte
musí?
mám
máme
máme
máte
máte
mých
mým
mými
m?li
nad
na?e
na?imi
na?ím
nebo
nebyl
nebyla
nebyli
nejlep?í
nejlépe
nejnov?j?í
nejrad?ji
nejsem
nejsi
nejsme
nejsnadn?j?í
nejsnadn?j?ím
nejsnadn?j?ímu
nejsou
nejste
nejvy??í
nejvíce
není
není
nová
nové
nového
novému
nový
novým
novými
ná?
ona
oni
ono
plná
plné
plném
plnému
plný
pln?
pod
podle
prakticky
proto
proto?e
pro?
p?edev?ím
p?íli?
rad?ji
rad?i
rád
ráda
san??í
snad
snadno
snadnému
snadný
snadným
snadnými
snadn?
snadn?ji
snadn?j?í
svojí
své
svého
svému
svými
tak
takto
tak?e
tam
tamhle
tato
ten
tento
této
t?ch
t?mi
t?mito
t?mto
tím
tímto
toho
tohoto
tomu
tomuto
tomuhle
toto
tvoje
tvojím
tvého
tvému
tvými
tv?j
va?e
va?emu
va?im
va?ím
vysoce
vysoká
vysoké
vysoký
vy??í
vá?
více
v?etn?
v?e
v?echen
v?echna
v?echny
v?em
v?ím
zdaleka
zhruba
For more information send a message to info at phpclasses dot org.